Sprawdzenie stanu granicznego

Booking.com

Sprawdzenie stanu granicznego zarysowania polega na wykazaniu, że występujące w …

Założenia metody stanów granicznych

Metody stanów granicznych (SG), stanowiąca rozwinięcie metody odkształceń plastycznych (OP), jest w Polsce stosowana od 1977 r. W metodzie SG zamiast jednego (globalnego) współczynnika pewności stosowanego w metodzie OP, wprowadzono tzw. częściowe współczynniki bezpieczeństwa, dotyczące materiałów (betonu i stali) oraz …