Sprawdzenie stanu granicznego

Sprawdzenie stanu granicznego zarysowania polega na wykazaniu, że występujące w konstrukcji siły przekrojowe, wyznaczone na podstawie kombinacji  obciążeń długotrwałych (współczynnik obciążenia γ= 1,0), nie powodują rozwarcia rys prostopadłych do osi elementu i rys ukośnych większych od szerokości uznanych za graniczne. …