Sprawdzenie stanu granicznego

Sprawdzenie stanu granicznego zarysowania polega na wykazaniu, że występujące w konstrukcji siły przekrojowe, wyznaczone na podstawie kombinacji  obciążeń długotrwałych (współczynnik obciążenia γ= 1,0), nie powodują rozwarcia rys prostopadłych do osi elementu i rys ukośnych większych od szerokości uznanych za graniczne. …

Założenia metody stanów granicznych

Metody stanów granicznych (SG), stanowiąca rozwinięcie metody odkształceń plastycznych (OP), jest w Polsce stosowana od 1977 r. W metodzie SG zamiast jednego (globalnego) współczynnika pewności stosowanego w metodzie OP, wprowadzono tzw. częściowe współczynniki bezpieczeństwa, dotyczące materiałów (betonu i stali) oraz …