Przykłady zastosowań konstrukcji z betonu cz.1

Konstrukcje z betonu są stosowane we wszystkich rodzajach budownictwu, a więc w budownictwie ogólnym, w tym mieszkaniowym, budownictwie przemysłowym, komunalnym, komunikacyjnym, hydrotechnicznym, morskim, energetycznym, specjalnym itd.

W budownictwie ogólnym — zwłaszcza mieszkaniowym — do niedawna dość powszechnie stosowano w naszym kraju konstrukcje z prefabrykatów wielkopłytowych i wielkoblokowych. Obecnie coraz częściej wykonuje się konstrukcje monolityczne ścianowe i szkieletowe.
W centrach dużych miast wznosi się też budynki wysokie (do 55 m nad poziom terenu) i wysokościowe (powyżej 55 m nad poziom terenu).

Na rysunku przedstawiono rzut poziomy kondygnacji powtarzalnej i widok budynku trzonowo-powłokowego, w którym ustrój nośny stanowi żelbetowy trzon i żelbetowa powłoka zewnętrzna, połączone stropami kasetonowymi.

Przykładem żelbetowej konstrukcji monolitycznej szkieletowo-ścianowej może być warszawski biurowiec Millenium Plaza, mający 28 kondygnacji nadziemnych i 3 podziemne, którego całkowita wysokość nad terenem wynosi około 110 m. Inny przykład to budynek o konstrukcji żelbetowej — Warszawskie Centrum Finansowe — mający 34 kondygnacje nadziemne (całkowita wysokość nad terenem 144 m) i 2 podziemne.

Na rysunku przedstawiono konstrukcję świątyni Matki Bożej Licheńskiej. Zastosowano w niej ustrój nośny żelbetowy monolityczny, ze ścianami murowymi z cegły pełnej. Świątynia ta ma długość 120 m (ze schodami zewnętrznymi 138,35 m) i szerokość 77 m w obrębie 5 naw (7000 miejsc siedzących). Jej kubatura wynosi ok. 300 tys. m³ a łączna powierzchnia zabudowy 11 084 m².

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *