Rozmieszczenie prętów zbrojenia w przekroju

Rozmieszczenie prętów zbrojenia w przekroju

Pręty zbrojenia trzeba rozmieszczać w sposób umożliwiający należyte ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej (bez segregacji jej składników), a także właściwe warunki przyczepności zbrojenia do betonu. Odległości poziome i pionowe s1, mierzone w świetle między poszczególnymi …