Konstrukcje z betonu sprężonego cz.3

tmpe7c4-2Belka kablobetonowa z oddzielnych prefabrykatów.

Konstrukcje kablobetonowe wykonuje się jako prefabrykowane i monolityczne. Istotną cechą tych konstrukcji jest możliwość wykonywania na budowie elementów z oddzielnych prefabrykatów, których styki wypełnia się zaprawą.

Należy podkreślić, że wprowadzona siła sprężająca zmniejsza się wskutek oddziaływania różnych czynników podczas wykonywania elementów oraz z upływem czasu. Oznacza to, że występują straty siły sprężającej, które należy uwzględnić w projektowaniu konstrukcji z betonu sprężonego.

Po naciągnięciu i zakotwieniu cięgien kanały kablowe wypełnia się materiałem, który ma zapewnić ochronę cięgien przed korozją, jeżeli do wypełnienia stosuje się emulsję cementową, to zapewnia się również wystąpienie sił przyczepności między stalą i betonem; otrzymuje się tzw. konstrukcje kablobetonowe z przyczepnością. Gdy ochrona antykorozyjna cięgien jest zapewniana za pomocą smarów, wosków lub smół niezapewniających współpracy betonu i stali, wtedy uzyskuje się tzw. konstrukcje kablobetonowe bez przyczepności.

Konstrukcje, w których cięgna sprężające są umieszczone poza przekrojem betonowym nazywa się konstrukcjami kablobetonowymi o cięgnach zewnętrznych.

Właściwości betonu sprężonego. W konstrukcjach z betonu sprężonego beton w całym przekroju pracuje na ściskanie, a więc jego podstawowa zaleta — duża wytrzymałość na ściskanie — może być w pełni wykorzystana.
Do sprężenia należy stosować stal o wysokiej wytrzymałości, gdyż straty sprężania związane z odkształceniami reologicznymi betonu występującymi z upływem czasu wynoszą 250-350 MPa. W tej sytuacji stosowanie stali zwykłej (mającej wytrzymałość około siedmiokrotnie mniejszą niż stal sprężająca) byłoby nieefektywne.
Sprężenie powoduje wystąpienie nie tylko naprężeń przeciwnych do naprężeń od obciążeń, lecz także przeciwnych odkształceń (ugięć). Sprężenie wpływa więc na zmniejszenie ugięć elementu, co jest dodatkową zaletą konstrukcji z betonu sprężonego. Dzięki temu elementy tych konstrukcji mogą mieć duże rozpiętości, co oznacza możliwość ich konkurowania z konstrukcjami stalowymi. Ponadto elementy z betonu sprężonego mogą mieć mniejsze wymiary przekroju poprzecznego niż odpowiednie elementy żelbetowe, a tym samym być od nich lżejsze.
Konstrukcje z betonu sprężonego charakteryzują się dość dużą pracochłonnością wykonania, a ponadto do sprężania niezbędne są specjalne, na ogół skomplikowane urządzenia i odpowiedni sprzęt.

Zastosowanie. Konstrukcje z betonu sprężonego znalazły zastosowanie we wszystkich rodzajach budownictwa, zwłaszcza jednak w budownictwie przemysłowym i inżynierskim. Wśród najczęściej stosowanych elementów z betonu sprężonego można wymienić: dźwigary i płyty dachowe, płyty stropowe, belki pod-suwnicowe, slupy elektroenergetyczne, podkłady kolejowe, a wśród konstrukcji z tego betonu — mosty, zbiorniki, wieże telewizyjne, obudowy bezpieczeństwa reaktorów jądrowych i inne.