Konstrukcje z betonu sprężonego cz.2

tmpb259-2Sprężanie elementu strunobetonowego.

Kolejność czynności podczas sprężania elementu strunobetonowego jest następująca:
•    cięgna sprężające ułożone między nieprzesuwnymi blokami oporowymi napina się i kotwi za pomocą uchwytów opartych o te bloki (rys. a),
•    formę elementu, przez którą przebiegają cięgna, wypełnia się mieszanką betonową i mieszankę tę zagęszcza się za pomocą wibrowania (rys. b),
•    po stwardnieniu mieszanki i osiągnięciu przez beton odpowiedniej wytrzymałości zwalania się naciąg — napięte i połączone dzięki przyczepności (zespoleniu) z betonem cięgna dążą do skrócenia się i ściskają element, czyli sprężają go (rys. c).

Elementy strunobetonowe są wykonywane wyłącznie w wytwórniach jako prefabrykowane.

tmpe7c4-1 Sprężanie elementu kablobetonowego.

Formę elementu kablobetonowego — po ułożeniu zbrojenia ze stali zwykłej zbrojeniowej oraz elementów (przewodów) formujących kanały kablowe — wypełnia się mieszanką betonową, którą następnie zagęszcza się za pomocą wibrowania. Gdy beton osiągnie odpowiednią wytrzymałość, wówczas przez kablowe kanały podłużne, uformowane w betonowym elemencie, przeciąga się cięgna sprężające, kotwi je w prasach i napina (rys. a). Prasy napinające opiera się o czoła elementów. Napięte cięgna zamocowuje się w zakotwieniach zabetonowanych uprzednio na czołach przygotowywanych elementów (rys. b). Za pośrednictwem zakotwień siła sprężająca przekazuje się na beton elementu, powodując jego ściskanie.

Zbrojenie sprężające można też ułożyć w formie przed zabetonowaniem elementu. Umieszcza się je wtedy w odpowiedniej osłonce (najczęściej metalowej), aby nie dopuścić do bezpośredniego zetknięcia się tego zbrojenia z betonem.