Otulenie prętów zbrojenia

Booking.com

Otulenie prętów zbrojenia

Niezbędnym warunkiem bezpiecznego przekazania sil przyczepności i …

Rodzaje betonu

Zależnie od rodzaju użytego kruszywa i technologii otrzymuje się beton o różnej gęstości objętościowej. Rozróżnia się betony:
•    lekkie, o gęstości objętościowej 800—2000 kg/m3,
•    zwykłe, o gęstości objętościowej 2000—2600 kg/m3,
•    ciężkie, o gęstości objętościowej większej od 2600 kg/m3.…

Składniki betonu

Beton to sztuczny materiał podobny do kamienia. Powstaje z mieszanki betonowej, składającej się z kruszywa (wypełniacza), cementu (spoiwa), wody oraz ewentualnych domieszek i dodatków. Po zmieszaniu tych składników, dobranych w odpowiednich proporcjach, zaczyn cementowy (cement zmieszany z wodą) twardnieje w …