Spoiwo w betonie

Pojęcie spoiwa.
Przez spoiwo w betonie rozumie się ten składnik, który w wyniku przemian fizycznych. chemicznych bądź fizykochemicznych twardnieje, łącząc się w monolityczną całość z rozdrobnionym składnikiem stałym.

Rodzaje spoiw.
W zależności od rodzaju betonu dobiera się spoiwo spośród wymienionych poniżej grup:
a.    spoiwa mineralne:
• powietrzne
–    wapno palone
–    wapno gaszone
–    magnezjowe
–    gips
–    anhydryt

•    hydrauliczne
–    cement
–    wapno hydrauliczne
–    żużel wielkopiecowy
–    spoiwo cementopopiołowe
–    spoiwo popiołowo-wapienno-gipsowe
–    spoiwo żużlowo-wapienno-gipsowe
–    spoiwo żużlowo-siarczanowe
–    spoiwo żużlowo-alkaliczne

b.    spoiwa organiczne:
•    żywiczne
–    polikondensacyjne
–    poliaddycyjne
–    polimeryzacyjne

• bitumiczne
–    asfalt
–    bitum
–    smoła

Spoiwa powietrzne.
Są to spoiwa, które wiążą tylko w powietrzu. Wykonane z nich betony są wrażliwe na wilgoć bądź całkowicie nieodporne na wodę przy stałym zetknięciu. Wykorzystywane są w zasadzie tylko do produkcji niektórych betonów lekkich, np. komórkowych.

Spoiwa hydrauliczne.
Są to spoiwa, które mogą wiązać w powietrzu i pod wodą. Wykonane z. nich betony są odporne na działanie wody, a nawet woda powoduje stały wzrost ich wytrzymałości. Dotyczy to wody nieagresywnej w stosunku do betonu. Podstawowym spoiwem tej grupy jest cement. Do betonów zwykłych stosuje się jako spoiwo wyłącznie cement.

Spoiwa żywiczne.
Podział ich wynika z różnicy sposobu tężeniu. Najbardziej przydatne są żywice epoksydowe, poliestrowe, akrylowe oraz furanowe i fenolowe. Przy doborze żywicy trzeba zwrócić uwagę na wymagane warunki dojrzewania, które mogą różnić się temperaturą, wilgotnością kruszywa i otoczenia, tworzenia kompozycji spoiwa (żywica plus domieszki),

Spoiwa bitumiczne.
Tężenie ich polega na przemianie fizycznej w wyniku krzepnięcia lub odparowania rozpuszczalnika. Spoiwa te określa się często pojęciem lepiszcza, gdyż kh proces tężenia bardziej przypomina zwykłe sklejanie niż chemiczny proces wiązania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *