Przykłady zastosowań konstrukcji z betonu cz.2

W budownictwie przemysłowym wznosi się różnego rodzaju obiekty (np. hale i budynki wielokondygnacyjne, chłodnie kominowe, silosy, zbiorniki, estakady, wieże wydobywcze, galerie przenośników taśmowych, kominy) z prefabrykatów żelbetowych lub betonu sprężonego, a także jako monolityczne bądź prefabrykowano-monolityczne.

Konstrukcje z betonu są często stosowane w obiektach budownictwa komunalnego, np. w wieżach ciśnień, w przepompowniach i oczyszczalniach ścieków, przejściach podziemnych itp.

Bardzo ważną dziedziną zastosowań konstrukcji z betonu jest budownictwo komunikacyjne, w tym zwłaszcza mostownictwo.

Na rysunku przedstawiono wiadukt drogowy, w którym konstrukcję nośną stanowią dźwigary strunobetonowe.

Inny przykład to — pokazany most autostradowy przez Wisłę kolo Torunia, którego pierwszą nitkę (południową) oddano do użytku w 1998 r. Ustrój nośny tego mostu ma postać trzynastoprzęsłowego ciągłego dźwigara kablobetonowego o przekroju skrzynkowym i całkowitej długości 955,4 m. Trzy największe przęsła mostu, usytuowane nad nurtem rzeki, mają rozpiętość po 130 m. Jest to obecnie w Polsce rekordowa rozpiętość przęseł mostowych z betonu sprężonego.
Przykładem budowli inżynierskich budownictwa morskiego są platformy wiertnicze do wydobywania ropy naftowej. Jedną z takich platform, oddaną do użytku w 1993 r. na norweskich polach naftowych na Morzu Północnym, pokazano na rysunku. Głębokość wody w miejscu jej usytuowania wynosi 251,3 m. Platforma składa się z wieży o zmiennym przekroju i najmniejszej średnicy 15 m oraz 8 zbiorników o średnicy 33,7 i 41,2 m. Na wykonanie jej konstrukcji zużyto 1500 t stali sprężającej, 17 000 t zwykłej stali zbrojeniowej oraz 85 000 m³ betonu. Zbiorniki zostały przekryte kopulami prefabrykowanymi.

Realizowane są też inne budowle inżynierskie i specjalne z żelbetu i betonu sprężonego.

Na przykład w Toronto w Kanadzie zbudowano w roku 1976 najwyższą w świecie budowlę wolno stojącą, mającą wysokość 553,3 m. Jest to wieża telewizyjna wykonana z betonu sprężonego.

Oczywiście przykładów zastosowania konstrukcji z betonu można podać o wiele więcej.