Rodzaje betonu

Zależnie od rodzaju użytego kruszywa i technologii otrzymuje się beton o różnej gęstości objętościowej. Rozróżnia się betony:
•    lekkie, o gęstości objętościowej 800—2000 kg/m3,
•    zwykłe, o gęstości objętościowej 2000—2600 kg/m3,
•    ciężkie, o gęstości objętościowej większej od 2600 kg/m3.

Betony można też klasyfikować według innych kryteriów. Na przykład rozróżnia się:
•    ze względu na funkcję spełnianą w obiekcie budowlanym — beton konstrukcyjny, konstrukcyjno-izolacyjny oraz izolacyjny,
•    ze względu na zastosowanie — beton drogowy, mostowy, chemoodporny, architektoniczny (dekoracyjny),
•    ze względu na technologiczne warunki pracy — beton hydrotechniczny, żaroodporny, kwasoodporny, wodoszczelny, odporny na ścieranie itp.,
•    z uwagi na rodzaj kruszywa — beton żwirowy, żużlowy, keramzytowy itp.,
•    w zależności od sposobu zagęszczania — beton zagęszczany ręcznie, zagęszczany mechanicznie (prasowany, wibrowany itp.),
•    w zależności od sposobu dojrzewania — betony dojrzewające w warunkach naturalnych, obrabiane cieplnie (np. naparzane) itp.,
•    w zależności od miejsca wytworzenia — beton wytworzony na budowie i beton towarowy — z wytwórni poza miejscem budowy.

Wiadomości zawarte w dalszych artykułach dotyczą betonu zwykłego, najczęściej stosowanego w konstrukcjach budowlanych. Beton ten jest wykonywany przy użyciu kruszywa mineralnego (naturalnego bądź łamanego). Właściwości tego betonu, zasady ustalania ilości i rodzaju jego składników, badania techniczne oraz przygotowywanie i wykonywanie określono w PN-EN 206-1:2002.