Zaczyn cementowy

Cement staje się aktywny dopiero po wymieszaniu z wodą, a zatem w postaci, którą nazywa się zaczynem cementowym. W takiej też postaci cement występuje zawsze w mieszance betonowej do chwili rozpoczęcia twardnienia. Można dlatego, a nawet trzeba traktować zaczyn jako …

Cement bezgipsowy

Cement bezgipsowy

Cementy bezgipsowe charakteryzują się niemal zerową zawartością siarczanów i szybkim przyrostem wytrzymałości do wielkości niespotykanych ani w cementach portlandzkich ani w grupach CEM II, III i IV.

Cement taki opracowany i produkowany w Polsce oznaczony jest symbolem MPZ. …