Zaczyn cementowy

Cement staje się aktywny dopiero po wymieszaniu z wodą, a zatem w postaci, którą nazywa się zaczynem cementowym. W takiej też postaci cement występuje zawsze w mieszance betonowej do chwili rozpoczęcia twardnienia. Można dlatego, a nawet trzeba traktować zaczyn jako …

Cement szybkotwardniejący

Cement szybkotwardniejący

Cement szybkotwardniejący jest w zasadzie odmianą cementu portlandzkiego. Charakteryzuje się szybkim procesem twardnienia przy zachowaniu wymaganego przez normy czasu do rozpoczęcia wiązania tj. minimum 60 minut. Produkowany jest w odmianach różnych klas i różnej wytrzymałości wymaganej już po …