Zaczyn cementowy

Cement staje się aktywny dopiero po wymieszaniu z wodą, a zatem w postaci, którą nazywa się zaczynem cementowym. W takiej też postaci cement występuje zawsze w mieszance betonowej do chwili rozpoczęcia twardnienia. Można dlatego, a nawet trzeba traktować zaczyn jako …